睹钱评级

产(chan)品(pin)中(zhong)心

LCD驱动(dong)器

内置菉华单片机芯片
CM8488

ROM 16-Bits:2K OTP ; ROM 4-Bits:64 ; Scan Output Port:0 ; I/O Port:2 I/O+18 I/O(Share) ; Interrupt:TB/T0/PB/PC/EX ; LCD Dots:4*18=72 3*18=54 ; LCD Mode:1/3 Duty,1/2 Bias 1/4 Duty,1/2 Bias 。

产(chan)品应用:闹钟、万(wan)年历,计时器(qi)(qi)、自行(xing)车时程表、吃(chi)药提(ti)醒器(qi)(qi)、温度计、温度计、蜡(la)烛(zhu)灯、遥(yao)控闪灯等。

产品详情

var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?c3c3a42748f84639090b37e65b51dc1c"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();